Kansen voor Nederland in Singapore op thema watertechnologie

Posted on

Type Regular internship
Assignment

De ambassade in Singapore is per eind januari op zoek naar een masterstudent die de spelers en mogelijkheden op gebied van watertechnologie voor Nederlandse partijen binnen Singapore kan uitlichten. Deze stage moet resulteren in een overzichtsverslag en trendanalyse van ontwikkelingen en een overzicht van kansen en aanknopingspunten in Singapore. Het onderzoek draagt bij aan het economische werk van de Nederlandse ambassade in Singapore.

De economische afdeling van de post Singapore zet proactief in op de volgende topsectoren: Water/Maritime, High-tech, Life sciences/Health en Energy. Binnen deze prioritaire sectoren wordt relevante eerstelijns kennis/intelligence, netwerken en matchmaking aangeboden voor Nederlandse partijen die opereren in de regio.

Doel van de stage
Je zal een eindadvies geven over mogelijke wetenschappelijke samenwerkingen, strategische acquisitie planning en kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen in Singapore. De eindproducten van de stage zijn: nieuwsberichten, overzichtsartikel, presentatie en seminar. Daarnaast het organiseren van matchmaking, zoals het samenstellen van een programma in Singapore voor kennisinstellingen en bedrijven uit Nederland.

Onderzoek
De onderzoeksmethode is het in kaart brengen van de verschillende partijen in de triple helix van overheid – kennisinstellingen – bedrijven, in zowel Singapore als Nederland. Dit onderzoek bestaat uit interviews met Singaporese en Nederlandse partijen, ondersteund door deskresearch. Je zal bijdragen aan lopende projecten en zelf activiteiten ontwikkelen.
Vragen die je dient te behandelen in je onderzoek zijn:
• Welke doelstellingen en uitdagingen heeft de Singaporese overheid geformuleerd op het gebied van watertechnologie?
• Welke partijen zijn betrokken bij de ontwikkelingen rondom watertechnologie, en wat is hun rol/verantwoordelijkheid?
• Welke Nederlandse en Singaporese bedrijven zijn actief op deze gebieden?
• Welke Singaporese private partijen zijn actief op de exportmarkt en zoeken naar uitbreiding naar Europa?
• Welke onderzoeksinstituten/universiteiten en bedrijven in Singapore doen onderzoek naar deze technologieën?
• Welke mogelijkheden zijn er in de toekomst voor samenwerking op R&D gebied tussen Singapore en Nederland?

Profile

Gewenste competenties
• Heb je een technisch wetenschappelijke achtergrond;
• Ben je in de periode van de stage toegelaten tot de masterfase van een universitaire opleiding;
• Ben je geïnteresseerd in innovatie, beleid en business development;
• en beschik je over de volgende competenties: teamspeler; proactief; goede communicatieve vaardigheden in Engels en Nederlands; neem dan contact op.

Preference for bachelor or master student No preference
Study MSc Water Science and Management
Field Innovation, Environmental and Energy Sciences
Starts January
Length Between 3 and 6 months
Location Singapore
Language English
Application procedure

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

14 December, 2016
Postbus 93144
2509AC Den Haag

Contact
Marijke ten Haaf

Contact Faculty of Geosciences
Paul Schot (WSM)