Governance van stedelijke experimenten

Posted on

Type Regular internship
Assignment

Stedelijke experimenten spelen een belangrijke rol bij institutionele veranderingsprocessen. Opschaling van deze experimenten kan een transitie in gang brengen. Maar hoe gaat de governance van deze experimenten in zijn werk? In deze stageplaats onderzoek je welke institutionele elementen belangrijk zijn voor het initiëren en realiseren van stedelijke experimenten. Op basis van de inzichten uit transitie studies worden de experimenten in verschillende stedelijke regio’s in kaart gebracht en geanalyseerd. Het doel is om tot een overzicht te komen van de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s en experimenten om op deze manier kernvariabelen en dynamiek van experimenten te kunnen onderscheiden.
Taken:
• Op basis van inzichten uit de transitiewetenschappen het mede vormgeven van de selectiecriteria voor de te onderzoeken stedelijke regio’s.
• Dmv interviews en desk research de institutionele ontwikkelingen rondom stedelijke experimenten in kaart te brengen.
• Inzichten aggregeren tot inzicht in kernvariabelen en dynamiek van stedelijke experimenten.

Profile

Interested in socio-technical transitions and experimentation.

Preference for bachelor or master student Master students
Study MSc Innovation Sciences
Field Innovation, Environmental and Energy Sciences
Starts To be determined
Length 6 months
Location Den Haag
Language Dutch
Application procedure

Plan Bureau voor de Leefomgeving

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Contact
Contact Faculty of Geosciences
Frank van Rijnsoever (IS)