Het landschap van de Circulaire Economie

Posted on

Type Regular internship
Assignment

Op dit moment is er een grote toename van initiatieven rondom circulariteit. Inzoomend op deze projecten ontstaat een veelkleurigheid. De mate van circulariteit verschilt en er blijkt een grote inhoudelijke en procesmatige diversiteit aan projecten te zijn. Deze stageplaats brengt het emergente institutionele landschap van de Circulaire Economie in kaart en ordent de initiatieven door het formuleren van een typologie. Deze typologie ordent de circulaire economie initiatieven en karakteriseert de initiatieven op basis van innovatief vermogen.
Taken:
• Schetsen van het institutioneel landschap van circulaire economie initiatieven.
• In kaart brengen van Nederlandse initiatieven rondom de circulaire economie
• Creëren van een typologie op basis van dit empirisch overzicht
• Identificeren van innovatie en governance kenmerken op basis van deze typologie in relatie tot transitiewetenschappen.

Profile

Interest in circular economy
Qualitative innovation analysis

Preference for bachelor or master student Master students
Study MSc Innovation Sciences, MSc Sustainable Business and Innovation
Field Innovation, Environmental and Energy Sciences
Starts November
Length 6 months
Location Den Haag
Language Dutch
Application procedure

Please contact Rob Raven (r.p.j.m.raven@uu.nl)

Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL)

Bezuidenhoutseweg 30
2500 GH Den Haag

Contact
Contact Faculty of Geosciences
Frank van Rijnsoever (IS)