Onderzoek koplopers lokale energietransitie

Posted on

Type Research internship
Assignment

Veel gemeenten hebben doelstellingen op het gebied van duurzame energie. In veel gemeenten bestaat een kloof tussen deze beleidsintenties en de beleidsuitvoering. Hierdoor worden doelstellingen niet of te laat gerealiseerd. Dit gaat nog meer knellen nu versnelling van de lokale energietransitie noodzakelijker wordt, beleidsdruk vanuit de rijksoverheid toeneemt en gemeenten meer taken (maar ook bevoegdheden) krijgen.
HVC is een duurzaam energie- en afvalverwerkingsbedrijf. Onze aandeelhouders zijn 46 gemeenten en 5 waterschappen. Eén van onze taken is het ondersteunen van deze aandeelhouders bij de lokale energietransitie. Dit doen we bijvoorbeeld door de realisatie van duurzame energieprojecten (warmtenetten, geothermie, biomassa, zon, wind, et cetera) en middels advisering van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen op het gebied van energiebeleid. Wij streven daarbij naar een combinatie van maatschappelijk en financieel rendement.

Om de kwaliteit van onze adviezen te verbeteren, zijn wij op zoek naar een of meer studenten die met ons onderzoeken:
- Welke gemeenten in Nederland koplopers zijn in de ontwikkeling en uitvoering van lokaal energiebeleid;
- Wat deze gemeenten anders of beter doen dan gemeenten die geen koploper zijn;
- Hoe gemeenten die nu nog tot het peloton of de achterhoede behoren, koploper kunnen worden;
- Hoe HVC haar advisering op deze inzichten kan aanpassen.

Wij bieden:
- Een plek op ons kantoor in Alkmaar;
- Begeleiding door ervaren en enthousiaste adviseurs;
- Een stagevergoeding;
- Kennismaking met de beleidspraktijk.

Profile

-

Preference for bachelor or master student Master students
Study MSc Energy Science, MSc Sustainable Development
Field Innovation, Environmental and Energy Sciences, Social Geography and Planology
Starts To be determined
Length Between 3 and 6 months
Location Alkmaar
Language Dutch
Compensation Stagevergoeding
Application procedure

Stuur je CV en korte motivatiebrief naar Mark Valkering (m.valkering@hvcgroep.nl). Eventuele vragen over de opdracht kun je ook naar Mark Valkering sturen.

HVC Groep

Jadestraat 1
1812 RD Alkmaar

Contact
Mark Valkering

Contact Faculty of Geosciences
Erika Dijksma