Woonwensenonderzoek senioren

Posted on

Type Research internship
Assignment

INVENTARISATIE WOONWENSEN SENIOREN

Omschrijving opdracht
Om de vergrijzing op te vangen in Veenendaal, wordt geïnventariseerd welke woonwensen er bestaan onder senioren (65+) en welke wensen zij hebben als het gaat om voorzieningen en voor de inrichting van de openbare ruimte in de wijk.

Toelichting
Veenendaal vergrijst waardoor we de komende 10 jaar tegen problemen aan zullen lopen, zoals een tekort aan passende woonruimte voor ouderen en sociaal isolement doordat ouderen i.v.m. bijv. verhuizen in een andere sociale context terecht komen.
Om hier op te kunnen inspelen is het nodig om te weten welke wensen senioren hebben op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen in Veenendaal. Op dit moment is dat niet voldoende inzichtelijk, omdat deze wensen niet bekend zijn. De onderzoeksvraag is tweeledig:
1. Welke woonwensen (zoals woonsituatie en in de woning) zijn er op dit moment om senioren langer zelfstandig thuis te laten wonen?
2. Welke betekenis hechten senioren aan voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte in de bestaande woonomgeving en op welke wijze dragen voorzieningen en de openbare ruimte bij aan gezond en gelukkig oud worden in Veenendaal?

De inventarisatie kan gedaan worden door alle zelfstandig wonende 65-plussers te bevragen over hun woonsituatie. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid zijn/haar wensen kenbaar te maken en heeft men terecht het gevoel dat ieders mening telt. Gezien het groot aantal mensen, dat moet worden benaderd, is het niet goed mogelijk de bevraging mondeling te doen. De vragen worden daarom schriftelijk voorgelegd.

Profile

• Je bent nieuwsgierig, leergierig en kan zelfstandig werken
• Je hebt interesse in het samenbrengen van het fysieke en sociale domein. (o.a., langer zelfstandig thuis wonen, openbare ruimte en sociaal werk)
• Je hebt kennis van demografische ontwikkelingen
• Je kan zowel informeel als zakelijk werken en hebt een professionele houding naar partners
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden

Preference for bachelor or master student Master students
Study
Field Social Geography and Planology
Starts September
Length Between 3 and 6 months
Location Veenendaal
Language Dutch
Compensation 360,00 (indicatie) per maand
Application procedure

Stuur je CV en motivatie naar erwijn.harsevoort@veenendaal.nl
Wij bespreken je inzending en nemen contact met je op om eventueel een afspraak te maken voor een gesprek.

Gemeente Veenendaal

Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

Contact
Contact Faculty of Geosciences
Erika Dijksma